Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Bedrijfsinfo > Internationale samenwerking > Managing Aquifer Recharge

Managing Aquifer Recharge – A showcase for Resilience and Sustainability

Op 29 november 2021 werd de UNESCO-publicatie ‘Managing Aquifer Recharge – A showcase for Resilience and Sustainability’ online geplaatst: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379962

Daarin komt ook de combinatie van waterhergebruik en infiltratie zoals Aquaduin het sinds 2002 toepast aan bod. Zie casestudie 25. De 28 projecten worden ook vergeleken op hun duurzaamheid (pagina 59) en er wordt een genormaliseerde kost berekend (pagina 81-82).

Het creëren van grote economische voordelen en het waarborgen van ecologische duurzaamheid

Innovatieve oplossingen zijn van vitaal belang om de uitdagingen op het gebied van waterzekerheid en klimaatbestendigheid aan te pakken. Dit boek presenteert 28 praktijkvoorbeelden van Managed Aquifer Recharge (MAR) uit de hele wereld, waar mensen, van dorpsniveau tot staatsniveau, hebben samengewerkt om de kwantiteit en kwaliteit van de watervoorziening te verbeteren en deze te beschermen tegen droogte en noodsituaties. De verschillende voorbeelden dragen bij tot een beter begrip van grondwatersystemen en tonen de mogelijkheid aan water te bufferen zodat in kritieke situaties aan de menselijke behoefte aan water en voedsel kan worden voldaan. De voorbeelden leveren het onweerlegbare bewijs dat waterreserves in stand kunnen worden gehouden, grondwateropslag kan worden vergroot, waterstromen in beken kunnen worden verbeterd en zeewaterintrusie kan worden voorkomen, terwijl water passief wordt "gezuiverd" om de kwaliteit ervan te verbeteren met behulp van natuurlijke processen. Deze MAR-schema’s, die vaak al vele jaren worden toegepast, zijn zo succesvol gebleken dat zij de steun van het publiek hebben gekregen. Het is bewezen dat MAR een schat aan voordelen oplevert door het geïntegreerde beheer van een brede waaier van conventionele en niet-conventionele waterreserves, en de weg vrijmaakt voor wereldwijde toepassing ervan om de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling op het gebied van water te bereiken.

De 28 voorbeelden tonen aan dat de kosten met 50% worden verlaagd in vergelijking met conventionele alternatieven.

Lees hier de online publicatie


De twee westelijke infiltratiepanden in het waterwingebied Sint-André (Aquaduin) 
in Koksijde van op de Hoge Blekker gezien.