Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Bedrijfsinfo > Internationale samenwerking > Fresh4C's

Alternatieve waterbronnen voor kustgebieden

In januari 2019 ging het Interreg 2Seas project FRESH4C's van start. In dit project demonstreren 10 partners uit Vlaanderen, Zeeland en Engeland alternatieve waterbronnen voor hun kustgebieden. Zo wil het project bijdragen aan het robuust maken van het watersysteem en zorgt het voor een grotere zekerheid in waterbeschikbaarheid voor alle gebruikers, ook tijdens droge zomers. 

De IWVA is partner in het project dat wordt geleid door Vlakwa/VITO, en waarbij ook de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) als andere Vlaamse partner betrokken is.

Het project zal vijf democases opzetten waarbij verschillende technologieën toegepast zullen worden. De IWVA werkt daarbij verder op de resultaten van de proef met wilgen voor behandeling van concentraat van omgekeerde osmose dat deel uitmaakte van het Europese DEMOWARE onderzoeksproject (FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO). Er zal een wilgenveld aangelegd worden ter hoogte van WPC Torreele (Wulpen, Koksijde) voor de verdere behandeling van het concentraat van de omgekeerde osmose. Daarmee kan ca 30% van het gehalte aan nutriënten worden verwijderd. Er wordt dan verder onderzocht of het effluent van het wilgenveld op deze wijze als bron kan gebruikt worden voor de productie van zoet water ten behoeve van infiltratie of landbouw. De wilgen zelf zullen iedere 2 à 3 jaar worden gekapt en dit hout kan dienen voor alternatieve CO2-neutrale energie- of warmteopwekking of als bodemverbeteraar.

Er zal ook onderzoek verricht worden naar kreekruginfiltratie in Nederland. Ook daar kan de IWVA veel uit leren voor toekomstige projecten.

Naast het technologische luik zal er ook gewerkt worden rond niet technologische zaken zoals beleid en ‘community acceptance’.

Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer info over Fresh4Cs? Neem contact met Bastiaan Notebaert (Vlakwa/VITO) of Emmanuel Van Houtte (IWVA)

 

https://www.fresh4cs.eu/