Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Bedrijfsinfo > Internationale samenwerking > Fresh4Cs

Alternatieve waterbronnen voor kustgebieden

In januari 2019 ging het Interreg 2Seas project FRESH4C's van start. In dit project demonstreren 10 partners uit Vlaanderen, Zeeland en Engeland alternatieve waterbronnen voor hun kustgebieden. Zo wil het project bijdragen aan het robuust maken van het watersysteem en zorgt het voor een grotere zekerheid in waterbeschikbaarheid voor alle gebruikers, ook tijdens droge zomers. 

Aquaduin is partner in het project dat wordt geleid door Vlakwa/VITO, en waarbij ook de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) als andere Vlaamse partner betrokken is.

Het project zal vijf democases opzetten waarbij verschillende technologieën toegepast zullen worden. Aquaduin werkt daarbij verder op de resultaten van de proef met wilgen voor behandeling van concentraat van omgekeerde osmose dat deel uitmaakte van het Europese DEMOWARE onderzoeksproject (FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO). Er zal een wilgenveld aangelegd worden ter hoogte van WPC Torreele (Wulpen, Koksijde) voor de verdere behandeling van het concentraat van de omgekeerde osmose. Daarmee kan ca 30% van het gehalte aan nutriënten worden verwijderd. Er wordt dan verder onderzocht of het effluent van het wilgenveld op deze wijze als bron kan gebruikt worden voor de productie van zoet water ten behoeve van infiltratie of landbouw. De wilgen zelf zullen iedere 2 à 3 jaar worden gekapt en dit hout kan dienen voor alternatieve CO2-neutrale energie- of warmteopwekking of als bodemverbeteraar.

Er zal ook onderzoek verricht worden naar kreekruginfiltratie in Nederland. Ook daar kan Aquaduin veel uit leren voor toekomstige projecten.

Naast het technologische luik zal er ook gewerkt worden rond niet technologische zaken zoals beleid en ‘community acceptance’.

Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Aanleg wilgenveld gerealiseerd in 2021

Eind 2021 voltooide Aquaduin (www.aquaduin.be) de aanleg van het wilgenveld in Koksijde, België. Het maakte deel uit van het FRESH4Cs-project dat financiering ontving uit het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onder contract nr. 2S06-028 (www.fresh4cs.eu).

Het project vloeide voort uit een casestudie die deel uitmaakte van het DEMOWARE-project (2013-2016). De belangrijkste doelstelling was en is het verwijderen van nutriënten en organische belasting uit het concentraat van de omgekeerde osmosebehandeling in WPC Torreele (Koksijde) voordat het in een kanaal wordt geloosd. Het wilgenveld lijkt op een aangelegd rietveld maar hier worden wilgen gebruikt in plaats van riet (Phragmites).

Na enkele voorbereidende testen werd het wilgenveld op 11 januari 2022 automatisch in gebruik genomen. Het zal jaarlijks 600.000 tot 800.000 m³ concentraat behandelen. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 8.500 m². De keuze voor wilgen lag voor de hand: 1) deze planten verdragen het zoutgehalte van het concentraat dat varieert tussen 2.000 en 8.000 µS/cm en 2) deze planten schieten na de oogst terug uit.

Deze behandeling zal de waterkwaliteit van het geloosde water verbeteren en draagt zo bij tot de Sustainable Development Goals 14, Leven In Water, en SDG 15, Leven op het Land. In de nabije toekomst zal Aquaduin onderzoeken of (een deel van) dit gezuiverde water verder kan worden hergebruikt.

 

Meer info over Fresh4Cs? Neem contact met Bastiaan Notebaert (Vlakwa/VITO) of Emmanuel Van Houtte (Aquaduin )

https://www.fresh4cs.eu/