Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Opendeurdag 8 oktober 2022

OPENDEURDAG AQUADUIN: ZATERDAG 8 OKTOBER (10u-17u)

Ben jij benieuwd waar jouw drinkwater vandaan komt?

In 1924, op de dag voor Kerstmis werden de handtekeningen geplaatst onder de oprichtingsakte van I.W.V.A. : Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht. Anno 2022 communiceert ons drinkwaterbedrijf onder de commerciële naam Aquaduin met de belangrijke kernopdracht "Samen duurzaam werken aan water voor een kwaliteitsvolle en solidaire samenleving".

Net zoals bij de oprichting maakt Aquaduin nog steeds gebruik van grondwaterwinning uit de duinen maar met een veel duurzamere insteek, namelijk hergebruik van afvalwater.

Twintig jaar terug, in 2002, werd in Wulpen het waterproductiecentrum (WPC) "Torreele" opgericht. Het station had als doel om het gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) - gelegen net naast het WPC - verder te behandelen met behulp van membraanfiltratie om zo een infiltratiewater te bekomen. Hiermee werden de grondwaterreserves in de duinen van waterwingebied Sint-André kunstmatig aangevuld.

Om deze twintig jaar te vieren, wil Aquaduin zijn verhaal vertellen op de Opendeurdag op 8 oktober 2022, van 10u tot 17u.

Je kan er kennis maken met de werking van het WPC "Torreele", het recent aangelegde wilgenveld en het infiltratiepand in Sint-André (natuurgebied De Doornpanne).

1. WATERPRODUCTIECENTRUM "TORREELE"

Maak kennis met het proces waarbij het effluent van het RWZI verder wordt behandeld tot infiltratiewater.

Het behandelen van dit effluent vereist een complexe installatie die onttrokken is aan het oog van de gebruiker maar die een essentieel onderdeel vormt van onze waterkringloop.

  • Bereikbaarheid met de auto: Langeleedstraat (via Toekomstlaan ODK)
  • Inslaan aan Dierenasiel Ganzeweide en de route vervolgen

2. WILGENVELD

Bij de behandeling van het effluent hou je na het gezuiverde water ook nog restwater, het zogenaamde concentraat, over. Om de kwaliteit van dit concentraat te verhogen, wordt gebruik gemaakt van een wilgenveld.

  • Bereikbaarheid met de auto: Langeleedstraat (via Toekomstlaan ODK)

3. INFILTRATIEPAND SINT-ANDRÉ

Als laatste fase wordt het infiltratiewater richting waterwingebied Sint-André gepompt waar het geïnfiltreerd wordt in de duinen. Te midden van dit prachtige duingebied liggen drie infiltratiepanden waar de kringloop gesloten wordt. Een prachtige symbiose tussen waterwinning en natuur.

  • Bereikbaarheid met de auto: Doornpannestraat 2, 8670 Koksijde

ROUTEBESCHRIJVING

Klik op de kaartjes voor een grotere versie

MET DE FIETS

  • WPC "Torreele" bereikbaar via de Conterdijk !

MET DE AUTO