Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> e-mail disclaimer

E-mail disclaimer

Elke e-mail met zijn eventuele bijlage(n) uitgaande van Aquaduin (IWVA ov) of van een van haar medewerkers, heeft uitsluitend een informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen. Verbintenissen kunnen enkel tot stand worden gebracht via de klassieke briefwisseling, ondertekend door de directeur-generaal (of een door hem gevolmachtigd persoon).

De informatie in dit bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte gegevens en/of door intellectuele eigendomsrechten beschermde informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht met eventuele bijlage(n) te verwijderen. U mag dit bericht met eventuele bijlage(n) niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde.

Aquaduin (IWVA ov), Doornpannestraat 1, 8670 Koksijde – T 058 533 833
info@aquaduin.be – www.aquaduin.be