Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Bedrijfsinfo > Internationale samenwerking > Projecten

Projecten

Samen met Aquafin heeft Aquaduin in het verleden geparticipeerd in 2 Europese onderzoeksprojecten, zijnde Aquarec (2003-2006) en RECLAIM (2005-2008). In beide fungeerde het project van hergebruik (Torreele) voor de indirecte productie van drinkwater via infiltratie in de waterwinning St-André als demonstratieproject. In RECLAIM is veel onderzoek verricht naar de verwijdering van micropolluenten. Daaruit bleek dat omgekeerde osmose in Torreele een goede barrière vormt voor onder andere medicijnresten.

Momenteel participeert Aquaduin in DEMOWARE (demoware.eu) (FP7 ENV.2013.WATER INNO&DEMO-1). Dit ‘Innovation Demonstration for a Competitive and Innovative European Water Reuse Sector’ probeert de voordelen van waterhergebruik als oplossing voor waterschaarste te tonen. Waterhergebruik is nog altijd vrij beperkt en dit kan verschillende oorzaken hebben zoals gebrek aan vertrouwen bij het publiek,  slechte aanpak van projecten en kostenberekening, slecht ontwerp, …

Torreele is één van de 9 demonstratiesites in dit project. Het onderzoek met wilgen voor de behandeling van het concentraat van de omgekeerde osmose waarbij tevens biomassa wordt gevormd, is deel van dit project.

Ook de oprichting van een vereniging die de belangen van waterhergebruik in Europa verdedigt en die de naam ‘Water Reuse Europe’ (water-reuse.eu) meekreeg is een opdracht binnen DEMOWARE.