Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Drinkwater > Bouwen & verbouwen > problemen met de watertoevoer

Problemen met de watertoevoer?

In geval van een defect in de watertoevoer of een storing in de distributie kan u steeds een beroep doen op onze diensten.
Tijdens de kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u30) kan dit op het telefoonnummer 058/533.833. Daarbuiten wordt u doorverwezen naar een urgentienummer dat permanent bereikbaar is.

Belangrijke punten

 1. De IWVA staat in voor de watervoorzieningsinstallaties tot en met de 1e afsluitkraan na de watermeter. De verdere installaties (2e kraan, terugslagklep met leegloop en uiteraard alle verdere leidingen en toestellen) zijn privé van de abonnee. Deze worden niet geplaatst, onderhouden noch hersteld door de IWVA. Voor defecten of storingen aan dit gedeelte van de waterinstallatie dient u zélf in te staan of een beroep te doen op een aannemer van sanitaire installaties.
 2. Als u een beroep doet op onze diensten en er wordt vastgesteld dat de oorzaak niet bij de installaties van de IWVA ligt zullen wij genoodzaakt zijn de kosten voor de nutteloze verplaatsing met inbegrip van lonen en administratieve kosten aan de abonnee in rekening te brengen. Het is dan ook in uw belang om bij een oproep duidelijk te melden op welke plaats een defect of lek zich situeert.
 3. Ingeval u een onderbreking in de watertoevoer vaststelt, kan de oorzaak niet bij de IWVA liggen als u op bepaalde kranen of toestellen wèl water heeft en op andere plaatsen niet. In dergelijk geval ligt de oorzaak zeker bij de binneninstallatie. Een dichtgedraaide afsluitkraan is dan de meest voor de hand liggende en ook de frequentst voorkomende reden.
 4. Bruinkleurig water wordt meestal veroorzaakt door een plotse, tijdelijke wijziging van de waterstroom in de leidingen. Dit kan o.m. na een leidingbreuk, het  afsluiten van leidingen of een plotse grote waterafname.  Dergelijke storing heeft  meestal een tijdelijk karakter: nadat de waterstroom terug genormaliseerd is, bezinken de stoffen terug en wordt het water opnieuw helder.
 • 1. Storing of onderbreking van de watertoevoer?

  Een storing van de watertoevoer uit zich door drukschommelingen of verkleuring van het leidingwater. Bij een onderbreking in de watertoevoer komt er simpelweg geen water meer uit de kraan. Dit komt omdat de watertoevoer op een bepaald punt afgesloten of afgebroken is.

  Terug naar boven
 • 2. Hoe worden storingen of onderbrekingen opgelost?

  Storingen

  Storingen hebben in principe een tijdelijk karakter: van zodra de waterstroom terug genormaliseerd wordt, bezinken de vaste stoffen terug en wordt het water opnieuw helder. Bij lichte verkleuring van het water is wat geduld meestal de beste remedie.
  Indien de omwoeling en de verkleuring grotere proporties aannemen wordt het noodzakelijk tot spoeling van de leidingen over te gaan. Op deze wijze worden door middel van grote waterafnames de rondzwevende stofdeeltjes uit de leidingen gepurgeerd. In functie van de ernst van de omwoeling en de grootte van de getroffen sector kunnen spoelwerken soms een langere tijd in beslag nemen alvorens de leidingen volledig gezuiverd zijn.


  Onderbrekingen

  Onderbrekingen oplossen is op zich meestal zeer eenvoudig: de afsluitkraan openen. Probleem hierbij is het detecteren van de gesloten afsluitkraan. Om dit te bepalen gaat men best systematisch te werk. Begin met de wateraftappunten binnen uw eigen woning te controleren (keuken, badkamer,...). Indien er wel water is op één aftappunt, maar niet op een ander, is het duidelijk dat de oorzaak bij uw eigen binneninstallatie ligt; meestal een gesloten afsluitkraan vlakbij het aftappunt waar er geen water is.
  Indien er op geen enkel aftappunt water is, verifieer dan of de hoofdkraan na de watermeter open staat. Mogelijk werd deze dichtgedraaid. Contacteer zo mogelijk een buur. Heeft die wél water dan ligt de oorzaak vermoedelijk toch bij uw eigen aansluiting; heeft die ook geen water dan wijst dit eerder op een algemeen distributieprobleem.

  Terug naar boven
 • 3. Brengt bruinkleurig water risico’s mee?

  Hoewel bruinkleurig water er niet fris uitziet – en ook niet echt lekker smaakt - blijft het medisch gezien toch drinkbaar.
  Wel bestaat het risico dat er verstoppingen ontstaan in de filters van kranen of toestellen. Het kan dan nodig zijn om deze uit te spoelen. Ook voor het wasgoed bestaat er gevaar op verkleuring. Wij adviseren dan ook sterk om geen was te doen van zodra u verkleuring van het water vaststelt.


  Bijkomend is dan nog dat de rechtspraak algemeen aanvaardt dat verkleuringen van het water occassioneel kunnen voorkomen zonder dat een fout in hoofde van de watermaatschappij kan weerhouden worden. Dit brengt met zich mee dat dergelijke schade in regel niet vergoed wordt door de verzekering.

  Terug naar boven