Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Drinkwater > FAQ

FAQ

Veel gestelde vragen

 • 1. Waarom krijgen we geen vrijstelling, en wel een compensatie? (wat is een “gezin”?)

  In de volgende gevallen krijgt u geen vrijstelling via de waterfactuur, maar wel een compensatie:

  • op uw waterfactuur staat naast het huishoudelijk verbruik ook verbruik voor beroepsactiviteit
  • op uw waterfactuur staat naast het verbruik van jouw gezin ook verbruik van een ander gezin
  • de waterfactuur staat op naam van iemand die niet tot het gezin behoort (bijvoorbeeld een huisvestingsmaatschappij, OCMW, syndicus, ...)

   

  In deze regeling wordt altijd het gezin beschouwd, zoals dit in het Rijksregister is gekend. Personen die verblijven (en gedomicilieerd zijn) in rusthuizen, verzorgingstehuizen en (religieuze) gemeenschappen, worden voor deze regeling als alleenstaande personen beschouwd.

  Terug naar boven
 • 2. Hoe berekent men mijn compensatiebedrag? Wat is het gemiddeld verbruik? Wat is het aantal gedomicilieerde inwoners dat het rijksregister heeft doorgegeven?

  Het bedrag van de compensatie voor de bovengemeentelijke bijdrage houdt rekening met het aantal gezinsleden (aantal gedomicilieerde inwoners volgens het Rijksregister) op 1 januari van het jaar waarop de compensatie slaat, het tarief van de bovengemeentelijke bijdrage van het desbetreffende jaar en een verbruik van 30 m³. Dit verbruik stemt overeen met het verbruik dat voor pure eigenwaterwinners in rekening wordt gebracht.

  Het aantal gedomicilieerde inwoners dat meegedeeld werd door het Rijksregister is het aantal ingeschreven gezinsleden op 1 januari van het jaar waarop de compensatie slaat. Volgens het decreet moet met deze toestand (van 1 januari) rekening gehouden worden.

  In sommige gemeenten wordt op een analoge manier een compensatie berekend voor de gemeentelijke saneringsbijdrage/vergoeding.

  Terug naar boven
 • 3. Waarom krijgen we minder dan vroeger?

  Hier liggen mogelijk meerdere redenen aan de basis:

  • mogelijk stond er vroeger eveneens verbruik voor beroepsactiviteit op de factuur met vrijstelling. Volgens het decreet mag enkel huishoudelijk verbruik worden vrijgesteld
  • mogelijk stond er verbruik van een ander gezin (dat geen recht op vrijstelling had) mee op de vrijgestelde factuur
  • mogelijk verbruikt u meer water dan gemiddeld.
  Terug naar boven
 • 4. Ik heb mijn geld van de compensatie nog niet gekregen. Wanneer krijg ik dat?

  Nadat u uw rekeningnummer hebt opgegeven (samen met het attest, of in antwoord op de brief die u heeft gekregen), moet u nog rekenen op 4-6 weken voor administratieve afhandeling en uitbetaling.

  Terug naar boven
 • 5. Mijn buur krijgt een vrijstelling en ik niet. Hoe komt dat?

  Uw buur zal zich niet in één van de gevallen bevinden die opgesomd zijn bij vraag 1. Indien u zich wel in één van deze situaties bevindt, heeft u volgens het decreet recht op een compensatie die rechtstreeks aan u wordt uitgekeerd.

  Terug naar boven