Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Disclaimer

Disclaimer

Gebruik van deze website

Als gebruiker van deze website wordt u verondersteld de inhoud van deze disclaimer te aanvaarden.

Het doel van deze website is om u ten volle te informeren over de manier waarop wij onze activiteiten van waterwinning, -distributie, -sanering, etc. ontplooien. Via het e-loket willen wij u op een praktische manier toegang geven tot al onze diensten. Zo kunnen klanten ook makkelijk hun meterstand doorgeven.

De informatie die IWVA op deze site plaatst, is algemeen en is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een bezoeker. De IWVA informeert u graag persoonlijk na rechtstreekse contactname. De informatie op de website mag nooit als een specifiek of persoonlijk advies worden aanschouwd.

Wij streven er steeds naar alle informatie up-to-date te houden. Wanneer onze informatie echter zou afwijken van enige regelgeving of andere officiële documenten, heeft steeds de officiële tekst, via de officiële publicatiekanalen, voorrang.

De aangeboden inhoud van de website kunnen wij steeds wijzigen zonder kennisgeving.

Gebruik persoonlijke gegevens

Wanneer u persoonlijke gegevens doorgeeft via deze site worden deze door de IWVA verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze persoonlijke gegevens die u met ons deelt door in te schrijven op de nieuwsbrief, diensten of producten te bestellen of informatie aan te vragen, worden door ons bewaard. De informatie gebruiken we om u optimaal van dienst te zijn.

We gebruiken de informatie intern, voor opdrachten die kaderen binnen de doeleinden (bijvoorbeeld om u te informeren bij het afsluiten watertoevoer wegens werken, onvoorziene breuken in de leiding, …) en delen ze enkel met derden om onze dienstverlening te optimaliseren. Deze derden mogen de gegevens niet doorgeven en zijn gebonden aan geheimhouding via een verwerkersovereenkomst door hen te ondertekenen.

U zult enkel via onze nieuwsbrief, dit per e-mail, informatie ontvangen over onze producten en diensten.

Deze site werkt op een beveiligde omgeving. Uw gegevens zijn volledig beschermd. In het uiterst onwaarschijnlijke geval dat er zich toch een lek zou voordoen, doet de IWVA onmiddellijk het nodige om dit te verhelpen. Alle betrokken personen zullen op de hoogte worden gebracht.

Voor ons algemeen privacybeleid, verwijzen wij naar onze privacyverklaring.

Intellectueel eigendom

De IWVA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de ter beschikking gesteld informatie. U mag dit vrij raadplegen en zelfs downloaden voor persoonlijk gebruik.

Wil u gelijk welke informatie echter commercieel gebruiken of openbaar verspreiden, kan dit niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de IWVA.

Beperking disclaimer

De IWVA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites en kan onmogelijk controleren dat enige externe informatiebron, waarnaar deze site verwijst, 100% volledig of juist is, of conform de privacywetgeving is opgebouwd. De garanties die deze disclaimer geeft, beperken zich enkel tot de werkingssfeer van de IWVA en deze website.

Contact

U kan de IWVA steeds bereiken voor verdere vragen of opmerkingen:

• per e-mail: info@iwva.be of mbt uw persoonsgegevens: privacy@iwva.be
• per telefoon: +32 (0)58 53 38 33
• per brief: Doornpannestraat 1, 8670 Koksijde - België