Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Drinkwater > Het E-loket onder de loep

Het E-loket onder de loep

In het E-loket kunt u op eenvoudige wijze een account aanmaken en uw klant- en bijhorende abonneenummer(s) koppelen. Vervolgens kunt u volgende acties ondernemen:

 • 1. Facturen raadplegen

  De facturen die sinds 2013 werden opgemaakt, kunt u gemakkelijk raadplegen.

  Terug naar boven
 • 2. Digitale facturatie activeren

  Activeer digitale facturatie en verklein uw ecologische voetafdruk door uw facturen en opnamebrief per e-mail te ontvangen.

  Terug naar boven
 • 3. Overdrachtformulier aanvragen

  Vul online alle reeds gekende overdrachtgegevens in en krijg een overdrachtformulier per e-mail toegestuurd. U kunt het vervolgens afdrukken om de eventueel ontbrekende gegevens aan te vullen en het door beide betrokken partijen te laten ondertekenen. Indien u over een elektronische handtekening beschikt, dan mag u het uiteraard digitaal getekend terugsturen.

  Uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk verwerkt en bevestigd door middel van een startfactuur, eindafrekening of bevestigingsbrief.

  Terug naar boven
 • 4. SEPA domiciliëringsmandaat aanvragen

  De voordelen van betaling via domiciliëring zijn duidelijk. Het is veilig, eenvoudig, tijdbesparend, zonder rompslomp, er is geen kans op vergetelheid en het spreidt uw kosten gelijkmatig over het jaar. Bovendien is het volledig kosteloos. Geïnteresseerd? Vraag een SEPA domiciliëringsmandaat aan, vul het in en bezorg het ondertekend aan ons terug. Wij doen het nodige om uw bankinstelling in te lichten en alle verdere betalingen automatisch te laten verlopen.

  Indien u via domiciliëring betaalt werken wij via maandelijkse voorschotten. Alle ontvangen voorafbetalingen verrekenen we op uw jaarlijkse verbruiksfactuur. De inningen van de voorschotten en de regeling van het (negatieve of positieve) saldo gebeurt eveneens automatisch, rond de 10de van de maand.

  Op de jaarfactuur vermelden wij steeds het nieuwe maandbedrag, dat wordt berekend op basis van het verbruik tussen 1 januari van het voorgaande jaar en de laatste opnamedatum.

  Indien u via domiciliëring wenst te betalen maar zonder maandelijkse voorschotten, dan kunt u dit aanvinken op het formulier (naast BIC). Dan zal het totale factuurbedrag in één maal via uw bankrekening geïnd worden.

  Terug naar boven
 • 5. Voorschotbedrag aanpassen

  Wenst u het voorschotbedrag te verhogen of te verlagen? Vul het gewenste bedrag in en bevestig.

  Terug naar boven
 • 6. Overzicht gefactureerd verbruik aanvragen

  Ter aanvulling van uw VMM-aangifte kunt u een overzicht ontvangen van uw verbruik in het voorbije facturatiejaar.

  Terug naar boven
 • 7. Klantgegevens wijzigen

  Kloppen uw klantgegevens niet of wijzigen uw contact- en/of adresgegevens? Breng ons hiervan tijdig op de hoogte!

  Terug naar boven
 • 8. Afbetalingsplan aanvragen

  Bent u niet in de mogelijkheid uw factuur voor de vervaldatum te vereffenen? Vraag dan een afbetalingsplan aan zodat u in meerdere maandelijkse schijven kunt afbetalen. Uw aanvraag zal door de administratieve dienst worden behandeld en indien akkoord schriftelijk bevestigd.

  Terug naar boven
 • 9. Watermeterstand doorgeven

  Meld op een snelle en efficiënte manier uw watermeterstand en contactgegevens.

  Terug naar boven
 • 10. Drinkwatercontrole aanvragen

  Drinkwater is bestemd voor menselijke consumptie en moet dus op een veilige en gezonde manier genuttigd kunnen worden. Daarom worden wekelijks kwaliteitscontroles uitgevoerd volgens een jaarlijks opgesteld schema.  Het ambtsgebied is verdeeld in sectoren zodat de bewaking van de waterkwaliteit geografisch goed gespreid is.

  Wij kunnen daarom niet garanderen dat u in aanmerking komt voor een drinkwatercontrole, maar in de mate van het mogelijke wordt uw adres in de planning ingepast. De staalnames gaan steeds door op dinsdagvoormiddag (tussen 9 en 11 uur) en houden in dat er volgens een vaste procedure een recipiënt met water uit de keukenkraan wordt gevuld.

  Achteraf krijgt u een analyseverslag toegestuurd.

  Terug naar boven
 • 11. Aangevraagde documenten opnieuw raadplegen

  Alle formulieren die u in het verleden heeft aangevraagd, kunt u opnieuw raadplegen.

  Terug naar boven