Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Nieuws

Subsidie toegekend voor waterhergebruik in De Panne

Momenteel loopt er op de radio een nieuwe campagne die op ludieke wijze oproept om gebruikte batterijen in te zamelen zodat ze gerecycleerd kunnen worden. Ook het apart ophalen van papier en karton en het sorteren van ‘PMD’ in de blauwe zak zijn ondertussen goed ingeburgerd. Het besef groeit immers dat geen enkele grondstof oneindig is. Hergebruik is belangrijker dan ooit. Uiteraard is ook de hoeveelheid beschikbaar zoet water eindig. Vlaanderen is nu al een regio met een beperkte zoetwatervoorraad. Mogelijk slinkt die voorraad in de toekomst nog door toedoen van de klimaatverandering. Het spreekt dus voor zich dat we maximaal moeten streven naar hergebruik van ons water.

Al sinds 2002 produceert Aquaduin hoogkwalitatief drinkwater met behulp van waterhergebruik. Afvalwater gezuiverd door Aquafin, het zogenaamde effluent, wordt door Aquaduin overgenomen en verder behandeld tot uiterst zuiver water in ons waterproductiecentrum ‘Torreele’ in Wulpen. Vervolgens laten we dit water infiltreren in de duinen van Koksijde om het later te kunnen terugwinnen om drinkwater mee te produceren. Op die manier vullen we de grondwatertafel op een kunstmatige manier aan en moet er netto minder grondwater opgepompt worden. In 2021 maakte dit ‘gerecycleerde’ infiltratiewater maar liefst 62% van onze totale drinkwaterproductie uit.


De infiltratiegracht in Sint-André te Koksijde

Ook in waterwinning ‘de Westhoek’ in De Panne heeft Aquaduin de ambitie om een klimaatrobuuste drinkwaterproductie uit te bouwen op basis van hergebruik via infiltratie. Het is de bedoeling om het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Adinkerke te gebruiken als bron. Na behandeling met ultrafiltratie en omgekeerde osmose kan de huidige grondwaterwinning in het Calmeynbos op die manier worden aangevuld met 200 000 tot 300 000 m³ infiltratiewater per jaar. De realisatie van dit project zou niet enkel de waterbeschikbaarheid vergroten in tijden van droogte maar zou ook leiden tot zachter water voor de inwoners van De Panne met minder kalkaanslag tot gevolg.

Net als bij de waterwinning in Koksijde willen we een synergie creëren tussen drinkwatervoorziening en natuur. Om de impact op de natuur te beperken onderzoeken we de mogelijkheid om de oude spoelgracht in het Calmeynbos in te zetten als infiltratiemiddel. Deze spoelgracht diende tot 2006 om het ijzerrijke spoelwater van de zandfilters in te lozen. Sindsdien is deze gracht echter niet meer in gebruik als gevolg van het efficiënte hergebruik van dit spoelwater. Het voordeel van deze werkwijze is dat er geen nieuwe infiltratiebekkens moeten uitgegraven worden. Momenteel onderzoeken we de haalbaarheid van dit concept en de effecten op het grondwater en de natuur aan de hand van respectievelijk een grondwatermodel en een bijkomende ecologische studie. Water hergebruiken en tegelijkertijd waardevolle natte natuur creëren langsheen de spoelgracht is het doel.


De oude spoelgracht in het Calmeynbos wordt omgevormd tot infiltratiegracht

Voor de realisatie van dit project kan Aquaduin rekenen op de steun van de Vlaamse regering. In het kader van de Blue Deal en het Vlaamse Veerkracht programma 'Vlaggenschipprojecten natuurgebaseerde oplossingen' werd een subsidie toegekend van 500 000 euro.

De Blue Deal is een plan van de Vlaamse regering in de strijd tegen waterschaarste en droogte waar we meer en meer mee geconfronteerd worden. Het is een plan waar veel partijen bij betrokken zijn met tal van concrete acties en projecten en grote investeringen om droogte en waterschaarste structureel aan te pakken.

De structurele aanpak van waterschaarste en droogte vormt als deel van de Blue deal één van de hoekstenen van het Vlaamse relance plan 'Vlaamse Veerkracht'.
Vlaggenschipprojecten natuurgebaseerde oplossingen:

Vier gebieden in Vlaanderen waar we versneld een integrale, natuurgebaseerde aanpak willen ontwikkelen en op het terrein realiseren, schuiven we naar voor als vlaggenschipproject:
(1) het herstel van de infiltratie in het brongebied van de Zwarte Beek, (2) de realisatie van 500 ha natte natuur in de vallei van de Leie, (3) de gebiedsgerichte werking voor een veerkrachtige vallei van de Kleine Nete, en (4) een versterking van de zoetwaterlens in het Duinencomplex.

 

29.04.2022
Terug naar het nieuwsoverzicht