Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Afvalwater > Bouwen & verbouwen > aansluiting riolering

Aansluiting riolering

  • Particuliere woning : Voor een aansluiting van een particuliere woning op het openbaar rioleringsnet wordt een vast bedrag aangerekend. Afhankelijk van de uit te voeren werken geldt het tarief van €50 of €1500 (incl. BTW).

  • Meergezinswoningen en bedrijfsgebouwen : De aansluiting van meergezinswoningen en bedrijfsgebouwen gebeurt volgens offerte.

Aanvraagformulieren


afvalwater caption