Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Afvalwater > Bouwen & verbouwen > rioleringswerkenen en/of afkoppelingen

Afkoppelingswerken

 • 1. Waarom afkoppelen?

   

  Om aan onze sanitaire behoeftes te voldoen gebruiken we allemaal gemiddeld zo’n 100 liter per dag. Dat vervuild water moet eerst gezuiverd worden vooraleer het in de natuur kan komen. Deze zuivering gebeurt in een waterzuiveringsinstallatie. Hemelwater is tamelijk proper en hoeft niet gezuiverd te worden. Komt het in de riolering terecht, dan belast het alleen maar de riolen en de zuiveringsinstallatie. Bij hevige regenbuien kunnen de rioleringsbuizen het overtollige regenwater niet aan en zo komt vuil afvalwater vaak terecht in een waterloop. Door het hemelwater zolang mogelijk op eigen terrein te houden door herbruik of infiltratie worden de rioleringen ook minder belast en verkleint te kans op wateroverlast.

   

  Een gescheiden riolering in combinatie met optimale afkoppeling heeft dus niets anders dan voordelen : De waterzuiveringsinstallaties zuiveren het afvalwater beter en sneller, de kwaliteit van het water in de rivieren verbetert, het grondwaterpeil wordt aangevuld en zo blijven onze drinkwatervoorraden gegarandeerd, er zijn geen grote leidingen nodig om het afvalwater af te voeren naar de zuiveringsinstallaties en het risico op overstromen wordt kleiner.

  Terug naar boven
 • 2. Wat is afkoppelen?

   

  Sinds augustus 2008 bestaat er voor alle woningen die aangesloten zijn op een gescheiden rioleringsnet een wettelijke verplichting om ook op eigen terrein alle voorzieningen voor regen- en afvalwater van elkaar te scheiden. Afkoppelen is letterlijk de regenpijp loskoppelen van het riool, bijvoorbeeld door deze eenvoudigweg boven de grond af te zagen. Regenwater verdwijnt gewoonlijk via de regenpijpen van gebouwen, woningen en putten in de riolen onder de straten. Maar ons regenwater is schoon genoeg om op te vangen en te hergebruiken, rechtstreeks te infiltreren in de bodem of om af te voeren naar oppervlaktewater. Dit heet afkoppelen, omdat de regenwaterbuis niet meer is gekoppeld aan het rioleringstelsel dat naar de rioolwaterzuivering gaat. Zowel voor de rioolbeheerder als voor de bewoners lijkt dergelijke afkoppeling af en toe een onoverzichtelijke klus. Om dit alles op een vlotte manier te coördineren kan de opdrachtgever beroep doen op Aquaduin.

  Terug naar boven
 • 3. Wettelijke achtergrond.

   

  In Vlarem II, afdeling 6.2.2. wordt de aansluitplicht voor huishoudelijke afvalwaters in de verschillende zones vastgelegd. De aansluitplicht voor ingedeelde inrichtingen (huishoudelijk afvalwater >600m³) wordt vastgelegd in afdeling 4.2.8 In vlarem II, art 2.3.6.4. Bij aanleg van een openbare riolering, ongeacht het gebied, moet een gescheiden stelsel worden aangelegd, tenzij anders bepaald in het uitvoeringsplan. In uitvoering van art. 2.3.6.3 van Vlarem II, werd door de Vlaamse Minister een Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen vastgelegd op 20 augustus 2012. Hierbij werd de omzendbrief van 31 juli 1996 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties opgeheven.

  Terug naar boven
 • 4. Hoe afkoppelen?

   

  Hemelwaterput

  Plaats een hemelwaterput met pompinstallatie om uw regenwater te hergebruiken om uw toilet door te spoelen, de auto te wassen, schoon te maken of de planten water te geven. Zo bespaart u meteen ook op uw drinkwaterverbruik. De overloop van de hemelwaterput sluit u liefst aan op een infiltratievoorziening.

   

  Infiltratievoorziening

  Een infiltratievoorziening zorgt ervoor dat water van de dakgoot of van terras en inrit langzaam terug in de bodem sijpelt. Zo blijft het grondwaterniveau op peil en blijft uw tuin groener. Er zijn allerlei mogelijkheden voor ieders budget om water te laten infiltreren.

   

  Nabijgelegen oppervlaktewater

  Heeft u bovenstaande mogelijkheden overwogen, dan is het nog mogelijk om regenwater naar een natuurlijk systeem af te voeren. Grenst er een gracht, beek, riviertje of vijver aan uw perceel? Dan mag u daar uw regenwater op aansluiten.

   

  Regenwaterriolering

  Als geen van bovenstaande manieren voor u mogelijk zijn, mag u uw hemelwater aansluiten op de regenwaterriolering in de straat. Ook de overloop van uw hemelwaterput of infiltratievoorziening mag u hierop aansluiten.

  Terug naar boven
afvalwater caption