Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> tarief consultatie

Tariefconsultatie

Omdat wij als drinkwaterbedrijf ons tarief niet zomaar mogen aanpassen, dienen wij om de 6 jaar een nieuw tariefplan voor te leggen aan de WaterRegulator. Ook Aquaduin dient dit jaar een nieuw tariefplan in voor de periode 2023-2028.

Bekijk het consultatiedocument Aquaduin via deze link.

We vinden het belangrijk dat jij als klant inspraak krijgt in dit plan. Daarom krijg je tot en met 22 juli 2022 de mogelijkheid om via het onderstaande formulier het tariefplan te consulteren of vragen en opmerkingen te formulieren betreffende het voorgestelde tariefplan.