Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Nieuws

Aquaduin behaalt opnieuw het jaarcertificaat VOKA Charter Duurzaam Ondernemen

Op donderdag 15 juni mocht Aquaduin voor het achtste jaar op rij het jaarcertificaat van het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) in ontvangst nemen. En of we daar fier op zijn! Hoewel duurzaamheid vervat zit in onze kernwaarden blijft het zaak om steeds te streven naar tastbare vooruitgang. Het VCDO biedt hiervoor een uitstekend kader aangezien het de opmaak van een jaarlijks actieplan omvat met concrete acties die telkens gelinkt zijn aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Een greep uit de acties van deze cyclus:

  • Onderzoek of hergebruik/infiltratie ook in de waterwinning De Westhoek haalbaar is

Door de droogte worden we geconfronteerd met lage grondwaterstanden. De ervaring met de combinatie hergebruik/infiltratie in de waterwinning van St-André leert dat we dankzij het waterhergebruik tot een robuustere winning zijn gekomen. Omdat we ook voor een hervergunning staan in de waterwinning De Westhoek en er in de buurt een kleine waterzuivering is, onderzoeken we de mogelijkheid om het volume effluent dat in droogweercondities beschikbaar is maximaal te infiltreren in deze winning.

  • Maximaal inzetten op digitale facturen

Om verder papier te sparen contacteren we klanten waarvan het mailadres bekend is met de vraag om over te schakelen naar digitale facturatie. Tegen het einde van dit jaar hopen we op deze manier zo’n 10 000 klanten overgeschakeld te hebben.

  • Uitbreiding schapenbegrazing Krakeelduinen

In de Krakeelduinen werd een bijkomende begrazingszone met schapen gerealiseerd. Deze grazers helpen ons bij het behouden van soortenrijke duingraslanden met typische planten en dieren.

  • PV-installatie op dak Torreele

Op het dak van waterproductiecentrum Torreele liggen sinds 2009 zonnepanelen op de zuidwestelijke helft van het dak. Door de evolutie van zonnepanelen is het nu ook rendabel om er te plaatsen op de noordoostelijke kant. Ook op de daken van sites Sint-André en Ter Yde worden bijkomende zonnepanelen geplaatst.

  • Verhogen veiligheid chloordoseringen

Het doseren van chloor op de veiligheidsleiding werd geïntegreerd in het afgescheiden chloorlokaal te Torreele, dat enkel toegankelijk is voor bevoegde personen. Hierdoor werd de veiligheid van deze dosering aanzienlijk verhoogd. In Torreele werden eveneens alle leidingen en een aantal pompen voor de dosering van chloor vernieuwd om de correcte werking van de dosering en de veiligheid van werknemers te waarborgen.

20.06.2023
Terug naar het nieuwsoverzicht