Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Nieuws

Omvorming dennenbosjes in De Doornpanne

In het oostelijke deel van waterwinning Sint-André te Koksijde is nog zo’n 2,6 hectare aangeplant dennenbos aanwezig. Het betreft drie kleinere bosjes die bijna uitsluitend bestaan uit zwarte den. Deze boomsoort komt van nature niet voor aan de kust, maar werd in het verleden op verschillende plaatsen aangeplant om lokaal het zand vast te leggen en om een zekere houtopbrengst te leveren. Door de diepe schaduw die de dicht bij elkaar geplante dennen werpen en het dik pakket van naalden is de natuurwaarde van de dennenbosjes gering. Om de natuurwaarde van het bos te verhogen kiest Aquaduin ervoor om de dennen te vervangen door inheemse loofbomen en struiken die eigen zijn aan de kustduinen.

In het najaar van 2023 zullen west-oost georiënteerde stroken worden gekapt van 10 tot 20 meter breed. Daarna wordt de gekapte zone opnieuw aangeplant met de volgende soorten: ruwe berk, eenstijlige meidoorn, gladde iep, steeliep, winterlinde en zomereik. Er wordt aangeplant in groepen om een zo natuurlijk mogelijk resultaat te bekomen. Andere struiksoorten zullen zich naar verwachting vestigen tussen de aangeplante soorten. Tussen de kap en het heraanplanten zal ook sterk ingezet worden op de bestrijding van uitheemse plantensoorten zoals de Amerikaanse vogelkers en mahonie.

Er wordt bewust niet gekozen voor een volledige kaalkap van de dennenbosjes om de nieuwe aanplant zo veel mogelijk kansen te geven. De resterende dennen bieden immers schaduw en beschutting tegen de uitdrogende wind. Wanneer de nieuwe bomen en struiken zich met succes gevestigd hebben kan binnen enkele jaren het laatste deel van het dennenbos omgevormd worden naar loofbos.

Deze beheerwerken kaderen binnen het project LIFE DUNIAS dat het herstel van kustduinen nastreeft door middel van verwijdering van uitheemse woekerplanten.

Meer info over LIFE DUNIAS via deze link: https://www.natuurenbos.be/lifedunias

20.03.2023
Terug naar het nieuwsoverzicht