Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Nieuws

Drinkwater en kwaliteit - het werk achter de schermen

Drinkwater is water bestemd voor menselijke consumptie, dat dus veilig en gezond kan gedronken worden. Het besluit dat de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie regelt werd recent aangepast en is op 8 maart gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Met dit besluit wordt de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn omgezet. Deze richtlijn legt de focus op een risicobeheer van bron tot kraan, een verbetering van de toegang tot veilig drinkwater voor iedereen, op de promotie van kraanwater en op het beter informeren van het grote publiek over de openbare drinkwaterbevoorrading.

In Vlaanderen moet het leidingwater aan de kwaliteitseisen voldoen op het punt waar het water ter beschikking komt van de klant. Voor het water dat door het distributienetwerk tot aan de watermeter stroomt, is het drinkwaterbedrijf verantwoordelijk. Het functioneren van de binnen-installatie is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebouw of de woning.

Als watermaatschappij zijn we zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijk verplichte controle aan de kraan. Daarvoor maken we jaarlijks een controleprogramma op dat wordt voorgelegd aan het Team Watervoorziening en -gebruik van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Zij houden toezicht op de drinkwatervoorziening in Vlaanderen. Het aantal controles dat jaarlijks dient te gebeuren hangt af van de hoeveelheid gedistribueerd water. De controle gebeurt ter hoogte van de keukenkraan in woningen of publieke gebouwen. Wekelijks gaan onze medewerkers op zoek naar gebruikers waar het drinkwater kan worden gecontroleerd. Voor Aquaduin betreft het jaarlijks 72 stalen. Bij kwetsbare groepen, zoals scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, … dient iedere 3 jaar een controle te gebeuren. Dit zijn de publieke gebouwen categorie 1. Daarnaast worden de drinkwatermaatschappijen ook nog opgelegd om aan een frequentie van 20% van de gebruikers ook publieke gebouwen categorie 2 te controleren. Het betreft o.a. sportinfrastuctuur, slagers, bakkers, horecazaken, bibiliotheken, …

De lijst van parameters bestaat uit diverse delen: deel A, dit zijn de microbiologische parameters en deel B, chemische parameters, zijn parameters waarvan de norm niet mag worden overschreden. Is dit toch het geval dan moeten we de oorzaak zoeken en het probleem oplossen. De drinkwatermaatschappijen zijn bevoegd tot aan de waterteller Deel C zijn indicatorparameters waarvoor ook een norm is vastgelegd maar waarbij een overschrijding niet direct een gezondheidsrisico inhoudt. Tenslotte is een nog een lijst aanvullende parameters (deel D).

Naast controles aan de kraan bij onze gebruikers doen we ook nog een operationele  monitoring. Daarbij controleren we de kwaliteit van het drinkwater vooraleer het in het net gaat. Dit gebeurt niet enkel door staalnames maar er is ook een continue opvolging van bepaalde parameters. En niet enkel het drinkwater wordt gecontroleerd. Er gebeuren ook controles van het ruwe water, zoals het opgepompte grondwater, alsook van proceswater, zoals in ons WPC Torreele waar infiltratiewater wordt geproduceerd.

De resultaten van de onderzoeken worden jaarlijks gerapporteerd aan  het Team Watervoorziening en -gebruik en er wordt ook opgenomen in jet jaarverslag van Aquaduin.

Op deze link kun je het Besluit van de Vlaamse Regering over de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie vinden. 

15.03.2023
Terug naar het nieuwsoverzicht