Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Nieuws

Opmaak natuurbeheerplan waterwinning Sint-André en Witte Burg: burgerparticipatie

Drinkwaterbedrijf Aquaduin en de gemeente Koksijde slaan de handen in elkaar voor de opmaak van een overkoepelend natuurbeheerplan voor het waterwingebied Sint-André en de Witte Burg. Samen omvatten het waterwingebied en de gemeentelijke percelen van de Witte Burg meer dan 130 hectare beschermde natuur. Aangezien het oude bosbeheerplan van het waterwingebied aan vervanging toe was en de Witte Burg tot hetzelfde duinencomplex behoort werd beslist om voor deze twee gebieden samen een nieuw natuurbeheerplan op te maken. Dit natuurbeheerplan legt de basis voor het natuurbeheer in deze gebieden vast voor de komende 24 jaar. Aquaduin en de gemeente Koksijde wensen hiermee een gedegen langetermijnvisie op papier te zetten die ecologie, economie en recreatie duurzaam laat samengaan.

Om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen wordt beroep gedaan op de expertise van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). De aanwezige natuur werd door specialisten al grondig geïnventariseerd. Er werd onder meer een nieuwe vegetatiekaart opgemaakt en daarnaast werden belangrijke soorten in detail op kaart gezet. Ook broedvogels werden geïnventariseerd.

Momenteel worden de doelstellingen van het toekomstig beheer op papier gezet. Dit is een hele klus waarbij we met heel wat zaken rekening moeten houden. Daarnaast hebben vele Koksijdenaren en ‘tweedeverblijvers’ een speciale band met de natuur in onze duinen. Daarom geven we u graag de kans om mee te werken aan het beheerplan.

U bent van harte uitgenodigd op het participatiemoment op dinsdag 21 maart in de feestzaal Witte Burg (Witte Burg 92 te Koksijde) vanaf 19 uur.

Op het programma:

  • 19.30 uur – 20.15 uur: Wat is een natuurbeheerplan? Welke belangrijke landschapselementen, dieren en planten zijn vandaag aanwezig en wat zijn de doelstellingen voor de toekomst? De experts van WVI en Aquaduin/gemeente Koksijde lichten het project en de stand van zaken op vandaag toe.
  • 20.15 uur – 21.00 uur: Gesprekstafels met als thema’s
    • Behoud van natuur: belangrijke voorwaarden om dit te doen slagen
    • Recreatief gebruik: Wat is de aangewezen route voor wandelaars, mountainbikers en ruiters?
  • 21.00 uur: Wie wil kan nog even napraten.

Inschrijven

Inschrijven kan gratis tot 12 maart via onderstaande link en QR-code. Indien u hiermee moeilijkheden ondervindt kan u inschrijven per e-mail via info@aquaduin.be of telefonisch op het nummer 058 53 38 33 met vermelding van uw naam, straat, het aantal personen en of u ook deelneemt aan de gesprekstafels of enkel aan de toelichting van het project.

 

28.02.2023
Terug naar het nieuwsoverzicht