Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Nieuws

Assetmanagement voor riolering

Overal waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men kabels en leidingen tegen… Het probleem is echter dat we ze niet letterlijk kunnen zien omdat het merendeel zich ondergronds bevindt. Ook het rioleringsnet bevindt zich ondergronds waardoor er weinig zicht is op de toestand van het volledige net. Daarbij komt ook nog dat verschillende partijen instaan voor de aanleg en het onderhoud van het rioleringsnet. Je hebt enerzijds het bovengemeentelijk net – beheerd door bv. Aquafin – en anderzijds het gemeentelijk rioleringsnet. Voor dit laatste is Aquaduin verantwoordelijk binnen de gemeentes Alveringem, De Panne, Nieuwpoort en Veurne.

Om het rioleringsnet in kaart te kunnen brengen, pleitte Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir voor een assetmanagement voor riolering waarbij voor elke Vlaamse stad of gemeente een rioolinventaris, risicokaart en inspectieplan gemaakt moet worden.

In een eerste fase moet een volledige rioolinventaris gemaakt worden om op die manier een duidelijk zicht te krijgen op het volledige net alsook om de risicopunten aan te duiden. De volgende criteria worden hiervoor gehanteerd:

  • Topkritische punten: leidingen die bv. onder gebouwen, snelwegen of spoorwegen door lopen.
  • Hoogkritische knooppunten: putten die op hoogkritische leidingen liggen en waar 3 of meer leidingen in aankomen.
  • 40% gebiedsdekking van kritische punten: het aantal te inspecteren putten op hoogkritische leidingen moet aangevuld worden tot 40% van het Grootschalig Referentie Bestand.

Op basis van deze gegevens moet elke rioolbeheerder een inspectieplan opstellen en indienen tegen 1 maart 2023. Aan dit inspectieplan worden acties gekoppeld voor herstel en aanpassing van het net die eind 2027 afgerond moeten zijn. Vervolgens wordt dit plan geëvalueerd en de risicokaart geactualiseerd waarbij een nieuw inspectieplan wordt opgesteld voor de daaropvolgende jaren. 

Als rioolbeheerder heeft ook Aquaduin zijn rioolinventaris en risicokaart al opgemaakt. Het inspectieplan is momenteel nog in opmaak. Hiervoor sloot Aquaduin een dienstverleningsovereenkomst met Aquafin die zal instaan voor de uitvoering van deze inspecties. Dit betekent dat er de komende jaren heel wat putdeksels zullen worden opengemaakt en u mogelijk een inspectie ziet gebeuren. Hierbij worden twee types inspecties gehanteerd:

  • Voor de topkritische punten zal een grondige inspectie uitgevoerd worden. Hiervoor worden de te inspecteren leidingen en putten eerst gereinigd waarna een rijdende camera de nodige opnames maakt. Dit geeft een zeer gedetailleerd beeld over de toestand van de riolering.
     
  • Bij de hoogkritische en kritische leidingen zal een putcamera gebruikt worden die een foto neemt van alle leidingen die op de put toekomen. Dit type inspectie zal het meest worden toegepast – tot 40% van het net.

Voor dit assetmanagement wordt gebruik gemaakt van de software ROSI (www.rosi.be). Aan de hand van dit softwarepakket krijgen steden en gemeenten inzicht in de toestand van hun rioleringsnet waardoor een optimaal beheer mogelijk wordt gemaakt.

07.02.2023
Terug naar het nieuwsoverzicht