Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Nieuws

Beheeringrepen in de Krakeelduinen

In 2021 en 2022 werden enkele duidelijk zichtbare beheeringrepen uitgevoerd in de Krakeelduinen in De Panne. Deze werken kaderen binnen de ‘projectsubsidies natuur’ en hebben als doel het herstellen en kwalitatief verbeteren van het duingrasland en duinstruweel.

De duinhabitats in de Krakeelduinen staan onder toenemende druk van exotische en niet-streekeigen plantensoorten. Vanuit het Calmeynbos breiden gewone esdoorn en in mindere mate ook Noorse esdoorn zich heel succesvol uit in het aanliggende duinstruweel en duingrasland, waardoor de inheemse plantensoorten worden verstikt door de diepe schaduw die deze bomen werpen. Daarnaast zien we ook uitbreiding van grauwe en witte abeel via hun agressieve worteluitlopers, van Amerikaanse vogelkers via zaadverspreiding en ook van mahonie. Aquaduin besliste om het duinstruweel en het duingrasland de komende jaren grondig te herstellen en kreeg hiervoor de steun van Vlaanderen en Europa.

Verspreid over het gebied werden de bovenvermelde soorten zo grondig mogelijk verwijderd. Daarnaast werd ook de bosrand selectief gekapt om deze terug te zetten tot op de oorspronkelijke boszoomlijn. Een deel van deze gekapte zone wordt nu opnieuw aangeplant met inheemse boom- en struiksoorten. In totaal gaat het over zo’n anderhalve hectare. Er wordt gekozen voor gladde iep, fladderiep, zomereik, eenstijlige meidoorn, wilde kardinaalsmuts, wilde liguster en hondsroos. De bomen en struiken worden in een willekeurig verband aangeplant om een zo natuurlijk mogelijk resultaat te bekomen.

Ten zuiden van de centrale asfaltweg wordt een afsluiting geïnstalleerd in functie van een nieuwe begrazingszone van 9 hectare met schapen. Het doel van de begrazing is om het dichtgroeien van het duingrasland tegen te gaan. In het zuidelijke deel van het gebied zijn immers nog mooie stukken duingrasland en zogenaamd ‘mosduin’ met een tapijt van mossen en korstmossen aanwezig die beetje bij beetje dichtgroeien met snelgroeiende grassen en houtige planten. Dit is een gevolg van het wegvallen van de zandverstuiving en de stikstofproblematiek. Een kleine kudde schapen zal ons helpen bij het kort houden van het oprukkende gras.

Met de steun van ELFPO

www.vlaanderen.be/pdpo

01.02.2023
Terug naar het nieuwsoverzicht