Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Nieuws

Veiligheidskap Calmeynbos

In de week van 23 januari werd langs de wandel-, fiets- en ruiterpaden in het Calmeynbos in De Panne een dertigtal bomen gekapt ten behoeve van de veiligheid. Aquaduin selecteerde de te kappen bomen in het voorjaar van 2022 samen met boswachter Johan Lamaire. Enkel bomen die een duidelijk gevaar inhielden werden aangeduid en nadien openbaar verkocht. Concreet gaat het over holle bomen, bomen waarvan de wortelkluit omhoogkomt door de kracht van de wind en scheef gewaaide bomen die alleen nog rusten tegen hun buur. Het betreft hoofdzakelijk uit de kluiten gewassen populieren en grauwe abelen, maar ook enkele essen. De populieren en abelen zijn snelgroeiende en hoge bomen die vatbaar zijn voor windval. De essen hebben dan weer te lijden onder de zogenaamde ‘essentaksterfte’ die zowat overal in Europa de essenpopulatie decimeert.

De grootste intacte stammen werden na het vellen meegenomen voor verdere verwerking. Het kruinhout werd ter plaatse gehakseld en afgevoerd. De spandraad langsheen het mountainbikepad die her en der sneuvelde tijdens de kapwerken wordt binnenkort hersteld.

In grote delen van het bos, ver weg van de paden, kiezen we ervoor om de bomen oud te laten worden en op natuurlijke wijze te laten sterven. Het hout, staand of liggend, blijft ter plaatse en vervult een cruciale rol in de natuurlijke cyclus van voedingsstoffen in het bos. Jonge bomen groeien beter door het composterende hout en talloze insecten en andere ongewervelden vestigen zich erin. Het bos kan zich op deze manier dus natuurlijk ontwikkelen.

 

23.01.2023
Terug naar het nieuwsoverzicht