Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Nieuws

Veel belangstelling voor wilgenveld dat afvalwater verder opzuivert

Op vrijdag 7 oktober vond in Koksijde een studiedag over natuurlijke zuivering plaats in het kader van het Interreg-project FRESH4Cs. Aquaduin nam als partner binnen dit project de organisatie op zich.

Het centrale thema van de studiedag was natuurlijke zuivering, maar ook decentrale zuivering en grijswaterbehandeling kwamen aan bod tijdens de uiteenzetting van dr. ir. Francis Meerburg van Aquafin. Dr. Bastiaan Notebaert, waterinnovator bij Vlakwa gaf uitleg over het FRESH4CS-project en het potentieel voor replicatie van de uitgeteste technieken zoals kreekruginfiltratie. De voor- en nadelen van zogenaamde ‘nature based solutions’ in Vlaanderen werden besproken door Catarina Baptista van de VITO WaterKlimaatHub in Oostende en eindigen deed dr. Gertjan Zwolsman met een interessant experiment bij het Nederlandse Dunea, dat de mogelijkheden nagaat van brak grondwater wegpompen in functie van de waterwinning.

Collega’s Thomas Rogier, ir. Vincent Winnock de Grave en ir. Jonas Van Eeghem stelden het pas aangelegde wilgenveld voor. Het doet dienst als natuurlijke zuiveringsinstallatie voor het concentraat van de omgekeerde osmosebehandeling van waterproductiecentrum Torreele. De voorafgaande proeven, de aanleg en de mooie eerste resultaten werden uit de doeken gedaan. De studiedag werd afgesloten met een bezoek aan het werkzame wilgenveld, de kers op de taart na jaren pionierswerk.

Meer info vind je op https://vlakwa.be/nl/evenementen/studiedag-natuurlijke-zuivering

FRESH4Cs staat voor ‘freshwater resources for seas or coastal regions’. Het project is een samenwerking tussen tien Belgische, Nederlandse en Britse partners die financiering geniet vanuit het ‘Interreg 2 Seas programma 2014-2020’ en cofinanciering vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Gedurende vier jaar (2019-2022) worden mogelijkheden gedemonstreerd voor alternatieve en duurzame zoetwaterbronnen in laaglandkustgebieden.

26.10.2022
Terug naar het nieuwsoverzicht