Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Nieuws

IWVA: water voor nu en straks

In het laatste nummer van ‘water reuse and desalination’, een uitgave van het Amerikaanse WateReuse Association, werd de IWVA andermaal geciteerd als voorbeeld van waterhergebruik (download hier). Samen met een project in Engeland is het project Torreele/St-André te Koksijde tot op vandaag nog steeds de enige plaats in Europa waar via hergebruik  van afvalwater terug drinkwater wordt geproduceerd.

Het project maakt ook deel uit van de  ‘Global Connections Map’ die in november 2015 werd gelanceerd. Deze website (http://www.water360.com.au/)  zet wereldwijd projecten in de kijker waar waterhergebruik centraal staat en werd ontwikkeld door het Australische ‘Water Recycling Centre of Excellence‘. Begin 2014 werden bij de IWVA en in de streek verschillende opnames gemaakt. Daarbij kwamen niet alleen de mensen van de IWVA zelf aan bod, maar ook gebruikers, vennoten en medewerkers van de Vlaamse administratie. Zo krijgen geïnteresseerden een breed beeld van het project. De video’s zijn opgebouwd rond 4 thema’s : het verhaal zelf, de veiligheid van het water, de mening van gebruikers en de principes van de gebruikte technieken (ultrafiltratie, omgekeerde osmose en infiltratie). Een aanrader voor wie interesse heeft in wat de IWVA heeft gerealiseerd.

Dankzij de combinatie van hergebruik, waarbij in het WPC Torreele het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie verder wordt gezuiverd met membranen (dezelfde technieken die worden gebruikt om bijvoorbeeld zeewater te ontzouten) en infiltratie in de duinen van St-André, is een duurzame waterwinning gerealiseerd. Dit komt niet alleen de kwaliteit van het geproduceerde water ten goede maar ook de natuurwaarden van het gebied. De orchideeën (Bijenorchis, Gevlekte, Brede en Vleeskleurige orchis) die er sinds enkele jaren bloeien zijn daar een mooi bewijs van.

Eind 2014 is de IWVA nog gestart met een nieuwe infiltratietechniek, waarbij het water ook deels via ondergrondse kratten wordt geïnfiltreerd. Momenteel werkt de IWVA aan de hervergunning van de waterwinning van St-André en het WPC Torreele. Daarbij zal in 2 delen duinen, die momenteel als minder waardevol worden aanzien vanuit het aspect natuur, via infiltratie waardevolle habitats worden gecreëerd. Daarvoor wordt samengewerkt met het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Er werden ook reeds subsidies toegekend voor deze realisatie. Daarmee beoogt de IWVA de toekomst van de waterwinning in de streek en het natuurbeheer in de duinen voor langere termijn te verzekeren. Deze zomer zal in het bezoekerscentrum De Doornpanne alle informatie  te zien zijn aangaande deze hervergunning.  

07.04.2016
Terug naar het nieuwsoverzicht