Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Nieuws

Acht nieuwe pony's voor de Doornpanne

Op donderdag 28 april mochten we maar liefst acht nieuwe shetlandpony’s verwelkomen. Zes dieren werden ingeschaard bij de kudde van zeven shetlanders in de begrazingszone aan de kant van het bezoekerscentrum. Het betreft twee merries en vier ruinen met de klinkende namen Bella, Alma, Rikske, Zorro, Melvin en Mistery. De overige twee pony’s vervoegden de kudde van zes in het oostelijke deel van het waterwingebied dat niet publiek toegankelijk is.

De kudde nabij het bezoekerscentrum telt momenteel dus dertien dieren en verzorgt een belangrijk deel van het natuurbeheer binnen de afgerasterde zone van een kleine 30 hectare. De pony’s grazen op bepaalde plaatsen de vegetatie zeer kort af. Op andere plaatsen wordt er veel minder gegraasd en kunnen er zich na verloop van tijd struiken en bomen vestigen. Op die manier ontstaat een mozaïek van verschillende habitats waar de planten- en diersoorten die typisch zijn voor de kustduinen zich kunnen handhaven.

Met wat geluk kan je onze nieuwe pony’s spotten vanop het schelpenpad tussen bezoekerscentrum en Hoge Blekker. Daarnaast organiseren we op regelmatige basis geleide wandelingen doorheen de begraasde gebieden. Samen met de natuurgids kan je op zoek gaan naar de ezels en pony’s en leer je over hun leven in de duinen en hoe je met hen omgaat.

Zie https://www.aquaduin.be/bezoekers/activiteiten

04.05.2022
Terug naar het nieuwsoverzicht