Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Drinkwater > Waterwinning > wilgenveld

Wilgenveld voor nabehandeling concentraat RO

Eind 2021 voltooide Aquaduin (www.aquaduin.be) de aanleg van het wilgenveld in Koksijde, België. Het maakte deel uit van het FRESH4Cs-project dat financiering ontving uit het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onder contract nr. 2S06-028 (www.fresh4cs.eu).

Het project vloeide voort uit een casestudie die deel uitmaakte van het DEMOWARE-project (2013-2016). De belangrijkste doelstelling was en is het verwijderen van nutriënten en organische belasting uit het concentraat van de omgekeerde osmosebehandeling in WPC Torreele (Koksijde) voordat het in een kanaal wordt geloosd. Het wilgenveld lijkt op een aangelegd rietveld maar hier worden wilgen gebruikt in plaats van riet (Phragmites).

Na enkele voorbereidende testen werd het wilgenveld op 11 januari 2022 automatisch in gebruik genomen. Het zal jaarlijks 600.000 tot 800.000 m³ concentraat behandelen. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 8.500 m². De keuze voor wilgen lag voor de hand: 1) deze planten verdragen het zoutgehalte van het concentraat dat varieert tussen 2.000 en 8.000 µS/cm en 2) deze planten schieten na de oogst terug uit.

Deze behandeling zal de waterkwaliteit van het geloosde water verbeteren en draagt zo bij tot de Sustainable Development Goals 14, Leven In Water, en SDG 15, Leven op het Land. In de nabije toekomst zal Aquaduin onderzoeken of (een deel van) dit gezuiverde water verder kan worden hergebruikt.

Bekijk hieronder de film over de aanleg van het wilgenveld

 

AQUADUIN WILGENVELD (ENG) from Aquaduin on Vimeo.