Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Drinkwater > Waterwinning > Uitbreiding infiltratie

Uitbreiding infiltratie

Omdat er sedert enkele jaren een daling van de infiltratiecapaciteit werd vastgesteld, bestudeerde de IWVA de mogelijkheden om bij de hervergunning van de waterwinning Sint-André extra infiltratiecapaciteit te voorzien. Dit resulteerde in de plannen voor de westelijke uitbreiding van het bestaande infiltratiepand en de omvorming van de spoelgracht tot infiltratiemiddel. Dit had ook voordelen voor de natuur want daarmee kon nog eens 200.000 m³/jaar minder grondwater opgepompt worden en werd in het ontwerp rekening gehouden met de potenties voor uitbreiden van natte graslanden. Daardoor zouden Parnassia en Orchideeën verder kunnen uitbreiden. Uiteindelijk werd voor die ingrepen een investeringssubsidie bekomen van de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

In december 2018 werd de westelijke uitbreiding in gebruik genomen; in maart 2019 de infiltratie via de omgevormde spoelgracht. Dit heeft de infiltratiecapaciteit substantieel verhoogd. Tot eind september 2019 werd 8,5% meer geïnfiltreerd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

< >

Voor het effect op de natuur is het nog te vroeg maar door afplaggen van een stuk duin gelegen ten zuiden van de uitbreiding infiltratie werden identieke omstandigheden gecreëerd in vergelijking met de bestaande situatie. En gezien we ook dit jaar, ondanks het derde droge jaar op rij, orchideeën en Parnassia zien bloeien, laat dit het beste vermoeden.

Ook de aanplant van olmen op een stuk duin waar het afgeplagde materiaal werd aangeplant, verhoogt het streekeigen karakter van het bos aan de voet van de Hoge Blekker.

De omwonenden werden uitgenodigd voor een toelichting. Hoewel de opkomst tegenviel was de interesse en betrokkenheid heel hoog.

Aquaduin wenst de Vlaamse Gemeenschap (www.vlaanderen.be/pdpo) en de Europese Unie (http://ec.europa.ei/agriculture/) te bedanken voor deze steun.