Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Drinkwater > Waterwinning > Onze bronnen

Onze bronnen

Infiltratiewater via hergebruik

Aquaduin is een pionier op het vlak van hergebruik. Sedert juli 2002 gebruikt Aquaduin het rioolwatereffluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Wulpen als bron voor de productie van infiltratiewater. Het volume infiltratiewater vertegenwoordigt 55% van de eigen productie en 38% van de totale drinkwaterbehoefte. Dankzij de continue aanvoer van effluent zijn we verzekerd van deze bron. Hoe meer drinkwater er wordt verbruikt, hoe hoger de aanvoer. Dit betekent dat we in piekperiodes in staat zijn meer te infiltreren en zo kunnen we het aanbod perfect afstemmen op de vraag.

De productie van infiltratiewater gebeurt in het station Torreele, gelegen naast het RWZI Wulpen. Door deze wijze van productie is de waterkringloop aan de Westkust deels gesloten. Het water wordt in de waterwinning van St-André, dit is het duingebied tussen Oostduinkerke en Koksijde, geïnfiltreerd.

Grondwater uit de duinen

In de waterwinningen van Sint-André (Koksijde) en De Westhoek (De Panne) onttrekt Aquaduin grondwater uit de duinen. Dit vertegenwoordigt 35% van de eigen productie. Op beide locaties is het grondwater van uitstekende kwaliteit en volstaat een eenvoudige zuivering om er drinkwater van te maken.

Aankoop drinkwater

Specifiek voor de IWVA is de wisselende vraag. Dit is een gevolg van haar ligging aan de kust, waardoor in de toeristische periodes de vraag tot 2 keer zo hoog is als tijdens de wintermaanden. Daarom doet Aquaduin al meer dan 40 jaar een beroep op haar buren om deze pieken op te vullen.

Aquaduin  koopt niet enkel drinkwater aan bij het franse Régie SIDEN, Farys en De Watergroep maar verkoopt ook water. Dankzij deze wisselwerking kan de levering gegarandeerd worden in periodes van onderhoud, herstellingen of periodes met minder capaciteit (zoals een droog voorjaar of droge zomer)

 

Klik hier om meer te weten over de drinkwaterproductie.