Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Drinkwater > Kwaliteit > Controle van het drinkwater

Controle van het drinkwater

De drinkwatermaatschappijen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijk verplichte controle. Het drinkwaterbesluit legt 2 soorten controles op :

  • bij de audit worden alle parameters (zie tabel 1)  gecontroleerd;
  • de bewaking beperkt zich tot de meest essentiële parameters, dit zijn de organoleptische (geur, smaak, ...) en microbiologische parameters, en de parameters die de doeltreffendheid van de drinkwaterbehandeling evalueren; in het kader van het Actieplan ‘loodpreventie in drinkwater’wordt sinds 2012 lood systematisch mee bepaald.

Krachtens dit besluit moet de IWVA jaarlijks 67 bewakingen en 5 audits uitvoeren bij gebruikers verdeeld over het gebied. Daarnaast moet ook in alle publieke gebouwen met kwetsbare groepen (scholen, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven) iedere 3 jaar een controle gebeuren en worden ook 13 bewakingen en 1 audit uitgevoerd in andere voor het publiek toegankelijke gebouwen.

Bij een normoverschrijding moet de watermaatschappij overgaan tot een nieuwe controle.

Ook de ‘operationele monitoring’, dit is opvolging van de drinkwaterkwaliteit in de productiecentra, de watertorens en opjaagstations, wordt door de drinkwatermaatschappijen zelf uitgevoerd. Dit wordt geregeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water bestemd voor de menselijke consumptie, wat betreft het opleggen van openbare dienstverplichtingen met betrekking tot risicobeheer, crisisbeheer en leveringszekerheid. Dit besluit legt de drinkwatermaatschappijen ook op om een risico-evaluatie en risicobeheerstrategie op te stellen voor iedere winning.

De gemiddelde kwaliteit van het drinkwater dat vanuit de 2 belangrijkste centra, zijnde Sint-André (Koksijde) en De Westhoek (De Panne), wordt verdeeld, wordt jaarlijks opgenomen in het jaarverslag (punt 2).

Is ons water drinkbaar ?

Zoals hierboven beschreven wordt ons drinkwater streng gecontroleerd. Het voldoet aan alle opgelegde normen en is dus inderdaad drinkbaar. Door de beschermde ligging van de eigen winningen – zowel de waterwinning ‘Sint-André’ te Koksijde als de waterwinning ‘De Westhoek’ te De Panne bevinden zich middenin de duinen ver weg van potentiële vervuilers – is het grondwater al van goede kwaliteit zodat een heel beperkte behandeling volstaat. De IWVA heeft de voorbije jaren nog eens in alle stations geïnvesteerd in preventieve ontsmetting vooraleer het water in het distributienet wordt gepompt. Dit gebeurt via straling met ultraviolet licht. Ook het drinkwater dat we aankopen is van zeer goede kwaliteit.