Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Drinkwater > De drinkwaterfactuur uitgelegd > Tariefplan 2023-2028

Tariefplan 2023-2028

De integrale waterfactuur bestaat uit 3 componenten: de drinkwatercomponent , de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringscomponent. Met de drinkwatercomponent worden de kosten voor de productie en levering van drinkwater van de watermaatschappij doorgerekend aan de abonnees. Voor deze drinkwatercomponent besliste de Vlaamse Regering  in het voorjaar 2016 om de tariefregulering via een nieuwe methode te laten verlopen.  

Door deze nieuwe methode leggen de watermaatschappijen de evolutie van de tarieven voor de komende 6 jaar vast in een tariefplan. Voor het eerst geven de watermaatschappijen daarmee een kijk op de verwachte evolutie van hun kosten en opbrengsten voor drinkwatervoorziening en leggen ze een tariefpad vast voor de komende jaren. Het tweede plan heeft betrekking op de periode 2023-2028.

Dankzij jarenlange investeringen en een efficiënt beleid en bestuur, kan Aquaduin opnieuw een tariefpad voor de komende zes jaren zonder verhoging voorleggen. Dit zorgt voor een prijsstabiliteit behoudens de indexatie.

U kunt als klant het goedgekeurde tariefplan bekijken via deze link.

Meer info: https://www.vmm.be/nieuws/archief/tariefplannen-watermaatschappijen-door-de-waterregulator-gecontroleerd