Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Drinkwater > De drinkwaterfactuur uitgelegd > Tariefplan 2017-2022

Tariefplan 2017-2022

De integrale waterfactuur bestaat uit 3 componenten: de drinkwatercomponent , de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringscomponent. Met de drinkwatercomponent worden de kosten voor de productie en levering van drinkwater van de watermaatschappij doorgerekend aan de abonnees. Voor deze drinkwatercomponent besliste de Vlaamse Regering  in het voorjaar 2016 om de tariefregulering via een nieuwe methode te laten verlopen.  

Door deze nieuwe methode leggen de watermaatschappijen de evolutie van de tarieven voor de komende 6 jaar vast in een tariefplan. Voor het eerst geven de watermaatschappijen daarmee een kijk op de verwachte evolutie van hun kosten en opbrengsten voor drinkwatervoorziening en leggen ze een tariefpad vast voor de komende jaren. Het eerste plan heeft betrekking op de periode 2017-2022.

Dankzij jarenlange investeringen en een efficiënt beleid en bestuur, kan Aquaduin een tariefpad voor de komende zes jaren zonder verhoging voorleggen. Dit zorgt voor een prijsstabiliteit behoudens de indexatie.

U kunt als klant het goedgekeurde tariefplan opvragen via deze link. Voor deze aanvraag hebt u uw abonneenummer nodig. U vindt dit op uw laatste factuur.

Disclaimer: omwille van vertrouwelijkheidsredenen (Decreet 26 maart 2004) zijn de bedrijfskritische gegevens uitgeblankt.

Meer info: https://www.vmm.be/nieuws/archief/tariefplannen-watermaatschappijen-door-de-waterregulator-gecontroleerd