Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Drinkwater > Bouwen & verbouwen > Watermeter plaatsen appartement

Watermeter plaatsen appartement

Het plaatsen van de tellers kan enkel uitgevoerd worden nadat alle nodige documenten in het bezit zijn van de watermaatschappij.

  • Een keuringsverslag + genummerd uitvoeringsplan + lijst met geplaatste toestellen.
  • Een aanvraag tot plaatsen van de teller per wooneenheid.
  • Een officieel document van de gemeente met de nummering van de appartementen (aan te vragen bij gemeente).
  • Er dient steeds een tekening/digitale foto aanwezig te zijn van de collector met de nummering van de appartementen. Deze tekening/foto dient ondertekend te zijn door de bouwheer (met vermelding van volledige naam, bedrijf, adres en datum ) en moet overeenkomen met de werkelijkheid van de installatie in het gebouw. De afwezigheid/onjuistheid van de tekening/foto kan aanleiding geven tot het niet plaatsen van de watermeters. Indien vastgesteld wordt dat een aanduiding niet correct is zal de IWVA overgaan tot nazicht van alle verbindingen naar de appartementen. De kosten hiertoe, ook de administratieve correcties van foutieve facturen, zullen aan de bouwheer worden aangerekend.

Aanvraagformulieren