Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Drinkwater > Bouwen & verbouwen > keuring-huishoudelijke-binneninstallatie

Keuring huishoudelijke binneninstallatie

 • 1. Wanneer is de keuring verplicht?

  Sinds 1 januari 2005 is de keuring van alle nieuwe sanitaire installaties verplicht, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.

  Keuringen zijn verplicht:

  • voor de eerste ingebruikname (Algemeen waterverkoopregelment Artikel.7 §3);

  • bij belangrijke wijzigingen;

  • bij heringebruikname na een afsluiting wegens een onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid van de verbruiker of voor de volksgezondheid en de veiligheid van de drinkwatervoorziening;

  • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant. 

  * Voorlopig gekeurd tappunt.

  Hebt u reeds water nodig tijdens de bouwfase? Uw drinkwaterbedrijf kan dan een voorlopig gekeurd tappunt (minibinneninstallatie) leveren waardoor u onmiddellijk over water beschikt alvorens uw sanitaire installatie is afgewerkt. Na afloop van de (ver)bouw(ings)werken is in elk geval een basiskeuring noodzakelijk voor de eerste ingebruikname. U kan ook zelf de installatie doen maar vooraleer u dit tappunt effectief kan gebruiken moet het gekeurd worden.

   

  * Basiskeuring.

  Dit is de voornaamste keuring. Er wordt nagegaan of uw sanitaire installatie in overeenstemming is met de voorschriften van het 'Technisch Reglement water bestemd voor menselijke aanwending' van AquaFlanders

  Terug naar boven
 • 2. Hoe vraag ik een keuring aan?

  De keuring kan uitgevoerd worden door een keurder van de IWVA of een extern keuringsorganisme.

  • Na het invullen en terugsturen van het aanvraagformulier "keuring huishoudelijke binneninstallatie", zal zo snel mogelijk een afspraak met u gemaakt worden. Na afspraak dienen alle keuringsdocumenten, genummerd uitvoeringsplan + lijst met geplaatste toestellen (per woonéénheid een keuringsverslag.),vooraf gefaxt of doorgemaild te worden naar de watermaatschappij. De documenten dienen minstens 1 dag voor de afgesproken datum in ons bezit te zijn. Bij afwezigheid van een van bovenvermelde documenten, wordt de afspraak geannuleerd en dient een nieuwe afspraak gemaakt te worden. Fax: 058/533839 – Mail: niels.roose@aquaduin.be.
  • Indien de keuring door omstandigheden niet kan doorgaan, dient de maatschappij hiervan schriftelijk (per mail of fax) op de hoogte gebracht te worden en dit minstens 1 dag voor de afgesproken datum. Indien de keurder niet verwittigd werd zal een nutteloze verplaatsing aangerekend worden. (zie tarieven IWVA)
  • Een keuring kan ook enkel en alleen uitgevoerd worden wanneer de installateur of zijn aangestelde aanwezig zijn.
  • De opdrachtgever betaalt altijd de factuur van de waterkeuring. De opdrachtgever is diegene die de opdracht geeft om een keuring uit te voeren. Dit kan de eigenaar of de installateur (in opdracht van de eigenaar) zijn.
  Terug naar boven
 • 3. Wie mag keuren?

  Keurders met een geldige badge waarvan de vervaldatum niet verstreken is, mogen huishoudelijke binneninstallaties keuren.

  Indien er keuringsverslagen binnenkomen van keurders die geen geldige badge hebben, worden de keuringen als zijnde niet conform beschouwd.

  Zowel de drinkwaterbedrijven als ervaren keuringsorganismen kunnen zich aanbieden om keuringen uit te voeren.

   Klik hier voor de lijst om de door AquaFlanders aanvaarde keurders te bekijken.

  Voor niet-residentiële keuringen (industrie, winkels, horeca, etc.) dient een expert van het drinkwaterbedrijf de keuring uit te voeren.

  Terug naar boven
 • 4. Wat heb ik nodig voor de keuring?

  Om een huishoudelijke basiskeuring te kunnen uitvoeren moeten minimaal volgende elementen van de binneninstallatie aanwezig zijn:

  • warmwaterproductie
  • centrale verwarming
  • toilet
  • bad / douche met kranen
  • keukenkraan
  • lavabo met kraan
  • bijvulinstallatie voor tweedecircuitwater, indien voorzien. (vb. regenwater of eigen waterwinning)

  Bij niet-aanwezigheid van één van de bovenvermelde toestellen kan enkel een voorlopige keuring van de installatie gebeuren. Eéntapskeuringen hebben steeds een voorlopig karakter. Een bijkomende (definitieve) keuring is verplicht aan te vragen voor de eerste ingebruikname.

  Volgende documenten moeten in drievoud aanwezig zijn bij de keuring:

  • het uitvoeringsplan (schema van uw sanitaire installatie)
  • een ingevulde toestellenlijst

  Het is belangrijk dat u op de toestellenlijst duidelijk het merk en type van elk toestel noteert. De keurder controleert of het toestel beveiligd is. Ook niet-geïnstalleerde toestellen moeten reeds vermeld worden op de toestellenlijst en moeten aanwezig zijn op het moment van de keuring.

  Terug naar boven
 • 5. Zijn alle toestellen belgaqua gekeurd?

  Als particulier of professioneel vindt u op de website www.belgaqua.be de toegang tot de database van conform beveiligde toestellen, goedgekeurde beveiligingen tegen terugstroming van water en vloeistoffen van categorie 3, volgens NBN EN 1717.

  Terug naar boven
 • 6. Hoe verloopt de keuring?

  De keuring

  • De keurder komt op het afgesproken moment langs om de documenten (toestellenlijst en uitvoeringsplan) na te kijken en alle toestellen en beveiligingen te controleren.

     STEL: uw installatie is conform

  • De keurder stelt een keuringsattest op waarin hij de conformiteit van uw installatie bevestigt.

     STEL: uw installatie is niet conform:

  • Dit kan zijn omdat één of meerdere van de hiervoor vermelde toestellen niet geïnstalleerd zijn of omdat de toestellen niet correct beveiligd zijn. In dat geval kan enkel een voorlopige keuring van de installatie gebeuren. De keurder stelt een keuringsattest op met vermelding van de inbreuken. Na herstel van de inbreuken vraagt u een bijkomende keuring aan. Pas wanneer uw installatie helemaal conform is verklaard, kan deze in dienst gesteld worden.

  * Voor (gemeenschappelijke delen van) appartementen en voor industriële klanten dient de keuring verplicht door uw drinkwaterbedrijf te gebeuren.

  Na afloop van de keuring

  • Na afloop van de keurder krijgt u het roze formulier. Indien de keurder van het drinkwaterbedrijf is neemt hij het gele en het witte formulier mee. Indien u beroep doet op een externe keurder krijgt u het roze en het witte formulier. Het gele formulier is voor de keurder. U dient dan zelf het witte formulier te bezorgen aan uw drinkwaterbedrijf samen met het genummerd plannetje en de toestellenlijst. Indien de keuring digitaal wordt uitgevoerd wordt er automatisch een formulier naar uw drinkwaterbedrijf gemaild en dient enkel nog het genummerd plan + toestellenlijst aan uw drinkwaterbedrijf verstuurd te worden. Zonder de aanwezigheid van een genummerd plan en een toestellenlijst is uw keuring NIET geldig.

  Voor meer info ivm keuringen:  www.aquaflanders.be

  Terug naar boven
 • 7. Wat kost een keuring?

  Drinkwater (HB)

  • Basiskeuring: 133.94 euro (incl. BTW)
  • Bijkomende keuring: 91.32 euro (incl. BTW)
  • Herkeuring: 91.32 euro (incl. BTW)
  • Specifieke keuring: 91.32 euro (incl. BTW)
  • Gelijktijdige keuringen: 42.61 euro (incl. BTW)

  Synergiekeuring (drinkwater & privéwaterafvoer)

  • Basiskeuring: 231.35 euro (incl. BTW)
  • Synergieherkeuring, specifieke of bijkomende keuring: 91.32 euro (incl. BTW)
  Terug naar boven
 • 8. Aanvraagformulier + blanco digitale toestellenlijst keuring huishoudelijke binneninstallatie.

  Gelieve het volledige formulier digitaal in te vullen en ondertekend terug te mailen naar keuringen@aquaduin.be. Na ontvangst van het formulier nemen wij zo snel mogelijk contact met u op voor een afspraak.

   

   

   

  Terug naar boven