Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Drinkwater > Bouwen & verbouwen > Gebruik standpijp

Gebruik standpijp

Hoe aanvragen?

 • Vraag een standpijp aan bij de technische dienst op het nummer 058/533.833 (druk 2) .
 • Na het betalen van de waarborg van 600.00 euro (excl. BTW) en het invullen van het aanvraagformulier kan de standpijp afgehaald worden tijdens de kantooruren (van 8.00u - 12.00u en 13.00u - 16.30u)
 • Neem bij het afhalen van de standpijp uw bewijs van betaling en het aanvraagformulier mee.

Standpijp groot of klein debiet?

Verschillende factoren bepalen of u een standpijp van groot of klein debiet kan gebruiken. Een standpijp met groot debiet is door omstandigheden NIET overal mogelijk en zal daarom door onze verantwoordelijke nagezien worden. Het is dan ook noodzakelijk om te vermelden waar de standpijp zal gebruikt worden.

Het gebruik van een standpijp wordt toegestaan in onderstaande situaties:

 • funderingswerken (plaatsen filterinstallaties, boringen,...), wegeniswerken, kleine bouwwerven waar geen werfaftakking mogelijk zijn (bv: restauratie monumenten, gevelreiniging,...), woonboten, brandweer, markten, kermissen, circussen, festivals.

Waarvoor is een standpijp NIET geschikt?

 • Voor een grote bouwwerf is een werfaftakking VERPLICHT. Een werfaftakking is immers veiliger, kan minder makkelijk gestolen worden, is minder gevoelig voor de vrieskou en kan later omgevormd worden tot een definitieve drinkwateraftakking.
 • Voor het vullen van een waterreservoir (zwembad, regenput …) kunt u beter een tuinslang gebruiken en enkel als dat niet lukt, een standpijp met klein debiet.

Opmerkingen: 

 • Het gebruik van onze standpijp is enkel toegelaten in het gebied waar wij drinkwater leveren.
 • De standpijp is eigendom van de IWVA en kan niet aan derden worden overgedragen.
 • Alle schade, ook aan derden, die voortvloeit uit een verkeerd gebruik van de standpijp, valt volledig ten laste van de klant.
 • Het via een standpijp onttrokken water is geen drinkwater en dit omdat tussen de distributieleiding en standpijp een vervuiling kan optreden in de brandkraan, tenzij de IWVA het water expliciet geschikt voor consumptie verklaart na staalname.
 • Twee maal per jaar (in de eerste helft van juli en van december) dient de standpijp voor nazicht in de werkplaatsen van de IWVA binnengebracht te worden. De aannemer zal hiertoe een uitnodiging ontvangen. Bij het binnenbrengen zal de aannemer onmiddellijk een nieuwe standpijp ontvangen en wordt de vaste vergoeding opnieuw in rekening gebracht, alsmede alle herstellingskosten veroorzaakt door onvakkundig gebruik. Indien de gebruiker de standpijp niet tijdig heeft binnengebracht wordt hem een forfaitaire kost opgelegd.
 • Het gebruik van een standpijp is onderhevig aan het bijzonder waterverkoopreglement.

Aanvraagformulieren