Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Drinkwater > Bouwen & verbouwen > Aftakking woning

Aftakking woning

Doe uw aanvraag minstens 6 tot 8 weken voor de gewenste uitvoering. Van aanvraag tot uitvoering neemt een nieuwe standaardaftakking algauw enkele weken in beslag. Zo moeten we onder meer vóór de start van de graafwerken de plannen van de ondergrond opvragen om schade aan bestaande leidingen en kabels te voorkomen.

Verplichte documenten voor de opmaak van een dossier

 • omgevingsplan, inclusief de omliggende straten
 • grondplan met aanduiding van de gewenste locatie van de watermeter
 • inplantingsplan met aanduiding van de rooilijn
 • volledig ingevuld document "aanvraag nieuwe aftakking drinkwater woning"

Verplichte keuring binneninstallatie.

Een veilige binneninstallatie is cruciaal voor de kwaliteit van het drinkwater tot aan de kraan. Daarom moet elke nieuwe sanitaire binneninstallatie verplicht gekeurd worden vooraleer we effectief water kunnen leveren.

Ook bij wijziging of uitbreiding van de bestaande binneninstallatie is een keuring nodig.

Opmerkingen

 • Wij plaatsen de dienstleiding altijd in een mantel- of wachtbuis, die u zelf voorziet.
 • De mantelbuis is in PVC met een gladde binnenwand: geen geribde of flexibele buis.
 • Voor een standaardaftakking is de buitendiameter van de mantelbuis 110 mm.
 • Gebruikt u een energiebocht, zorg er dan voor dat de diameter van de mantelbuis dezelfde is als die van de energiebocht. Gebruikt u geen energiebocht, plaats dan een mantelbuis met een straal van minimum 60 mm.
 • De bovenkant van de buis komt op minimaal 0,80 en maximaal 1 meter diepte in een sleuf.
 • De buis ligt bij voorkeur loodrecht op de rooilijn, zonder bochten en zonder onderbrekingen.
 • Doorheen de buis trekt u een voldoende stevige draad om het doorschuiven van de dienstleiding te vergemakkelijken.
 • De buis moet aan de rooilijn aangeduid worden of duidelijk zichtbaar zijn.
 • Zijn er meerdere mantelbuizen, duid de buis voor drinkwater dan binnenshuis aan met de letter ‘W’.
 • In bestaande woningen - of bij nieuwbouw zonder energiebocht - eindigt de mantelbuis op de plaats waar de watermeter komt.
 • De mantelbuis mag maximum 50 meter lang zijn.

Aanvraagformulieren