Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Drinkwater > Bouwen & verbouwen > aftakking appartement/bedrijf/instelling

Aftakking appartement/bedrijf/instelling.

Doe uw aanvraag minstens 6 tot 8 weken voor de gewenste uitvoering. Van aanvraag tot uitvoering neemt een nieuwe standaardaftakking algauw enkele weken in beslag. Zo moeten we onder meer vóór de start van de graafwerken de plannen van de ondergrond opvragen om schade aan bestaande leidingen en kabels te voorkomen.

Verplichte documenten voor de opmaak van een dossier

 • omgevingsplan, inclusief de omliggende straten
 • grondplan met aanduiding van de gewenste locatie van de watermeter
 • inplantingsplan met aanduiding van de rooilijn
 • schema van de binneninstallatie of een hydraulisch schema

Is uw dossier onduidelijk of onvolledig, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

Wanneer uw dossier volledig is, sturen we u een offerte. Bent u  akkoord? Bezorg ons dan de ondertekende offerte terug, ten laatste 20 werkdagen voor de gewenste uitvoeringsdatum. De betaling dient te gebeuren vooraleer de aansluiting kan uitgevoerd worden. Hou rekening met bouwverlof of weerverlet.

Plaatsing wachtkokers!

De mantelbuis dient zonder onderbreking geplaatst te worden met een dekking van min. 0,80 en max. 1,00 m t.o.v. het maaiveld. Voor meer info raadpleeg ons technisch reglement

 • aansluiting in Pe.50 of Pe.75 : wachtkoker dia 125mm
 • aansluiting in Pe.90 : wachtkoker dia 160mm

Verplichte keuring binneninstallatie.

Een veilige binneninstallatie is cruciaal voor de kwaliteit van het drinkwater tot aan de kraan. Daarom moet elke nieuwe sanitaire binneninstallatie verplicht gekeurd worden vooraleer we effectief water kunnen leveren.

Ook bij wijziging of uitbreiding van de bestaande binneninstallatie is een keuring nodig.

Aanvraagformulieren


Individuele bemetering

Bij nieuwbouw en grondige renovaties bent u verplicht om per wooneenheid een aparte watermeter te voorzien, al dan niet na een hoofdwatermeter. Zo kan het waterverbruik voor elke wooneenheid apart worden geregistreerd en gefactureerd.
 

Voordelen voor de syndicus of eigenaar = minder administratie.

 • U ontvangt enkel een factuur voor het verbruik van de gemeenschappelijke delen. Een herberekening volgens het aantal bewoners per appartement is dus niet meer nodig.
 • U bent enkel verantwoordelijk voor het jaarlijks doorgeven van de meterstand van de hoofdwatermeter(s). De bewoners krijgen voor hun eigen watermeter rechtstreeks een meterkaartje toegestuurd.
 • U wordt niet langer geconfronteerd met onbetaalde facturen, want het verbruik wordt rechtstreeks aan de huurders gefactureerd.
 • Bewoners met vragen moeten zelf contact opnemen met onze klantendienst. 

Voordelen voor de huurder = correcte en duidelijke facturatie

 • U betaalt enkel voor uw eigen verbruik. U betaalt niet mee voor (eventueel buitensporig) verbruik van medebewoners.
 • Bent u sociaal gerechtigd, dan krijgt u het sociaal tarief rechtstreeks op de factuur toegekend.
 • Verhuist u, dan kunt u alle gegevens rechtstreeks aan onze klantendienst doorgeven. Ook bij vragen helpen we graag verder.