Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Bezoekers > Natuurgebieden > Ter Yde

Ter Yde (Oostduinkerke)

 

Op vraag van de afdeling Natuur van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AMINAL) heeft Aquaduin het gebied 'Ter Yde' gelegen te Oostduinkerke/Koksijde overgedragen aan de afdeling Natuur. De overdracht gebeurt voor een periode van 10 jaar met stilzwijgende verlenging, Aquaduin blijft eigenaar van de terreinen.

In 'Ter Yde' beschikt Aquaduin over een pompstation met reservoir voor distributie van drinkwater. Dit pompstation valt buiten de overeenkomst. 'Ter Yde', ca 26 ha groot, zal aangewezen worden als Vlaams Natuurreservaat.

Door het beheer over te nemen beoogt de afdeling natuur het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en ecologische waarde van het gebied te verhogen.

Bij besluit van 17 januari 2006 keurde Vlaams minister Kris Peeters de samenvoeging goed van de Vlaamse natuurreservaten 'Ter Yde' en 'Hannecartbos' met de uitbreiding van het Aquaduin-domein 'Ter Yde' tot Vlaams natuurreservaat 'Ter Yde'.'