Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Bezoekers > Bezoekerscentrum > Ontdek De Doornpanne

Maak kennis met onze vernieuwde buitenruimte

De buitenruimte rond het bezoekerscentrum werd vorig najaar heringericht tot een meer kwalitatieve belevingsplek voor bezoekers.
Hiervoor zaten alle betrokken partijen namelijk Aquaduin, de gemeente Koksijde, het Agentschap Natuur en bos en de Provincie West-Vlaanderen samen met de ontwerper aan tafel om te komen tot een vernieuwend ontwerp.
 

Het centrum en de hoofdsite van Aquaduin kregen een duidelijke ruimtelijke verbinding met elkaar en het omliggende natuurgebied. De natuur werd binnen de site gehaald en het duinkarakter en de duinsfeer nodigen uit tot verkenning, rust en spel voor de kinderen.
De bestaande parking werd verplaatst naar de overkant van de  Doorpannestraat ter hoogte van het bezoekerscentrum.
In de vrijgekomen ruimte werd een beperkt reliëf gemaakt met een uitzichtspunt over de duinen, toegankelijk via een wandelpad dat ook geschikt is voor rolwagens. Achter de luwte van het nieuw gecreëerde duin biedt een shelter beschutting aan het amfitheater waar gepicknickt kan worden en workshops zullen doorgaan. Een natuurlijke speelruimte met klimelementen en een waterspeelplek met water gerelateerde spelelementen zorgt voor speluitdaging voor kinderen. Op rustmuurtjes en banken kan men gezellig keuvelen.
Tevens werd een nieuwe toiletvoorziening gebouwd voor personen met een mobiele beperking die toegankelijk is tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum.

Vlak bij  het bezoekerscentrum werd het duinstruweelmeer open gemaakt waardoor men de pony’s van dichtbij kan zien grazen, in deze omgeving werd ook een vogeldrinkplaats geplaats waardoor vogels kunnen geobserveerd worden.

Ter hoogte van het wandel- en fietspad werden fietsstallingen en rustbanken geïnstalleerd. Daar werd ook de infoluifel geplaatst. Een insectenhotel met een bloemenweide zal wilde bijen en andere insecten aantrekken.

De nieuwe site werd aangeplant met planten die thuishoren in de duinen.

De buitenruimte nodigt volop uit tot verkenning, ontmoeting en spel.

Kom dus zeker eens langs!

< >