Contacteer ons: 058 53 38 33

Aquaduin / IWVA ov

> Afvalwater > Bouwen & verbouwen > iba Alveringem

Alveringem

Indien uw woning in een rode cluster ligt op het zoneringsplan, ligt u in een individueel te optimaliseren buitengebied. Dit houdt in dat u zelf moet instaan voor de zuivering van uw afvalwater. Deze installatie noemt men een individuele behandelingsinstallatie afvalwater of kortweg IBA.

IBA geplaatst door IWVA (collectief beheer)

Sinds 2010 bestaat de mogelijkheid om via de IWVA een IBA te installeren voor particulier gebruik. De levering en plaatsing van de IBA wordt uitgevoerd door een aannemer aangesteld door de IWVA. Andere aannemers worden niet toegelaten.

Behalve de plaatsing van de IBA staat de IWVA ook in voor het onderhoud van de IBA en de staalnames van het gezuiverde afvalwater. De kostprijs voor de plaatsing en het beheer van de IBA via de IWVA bedraagt €1500 (incl. BTW), de saneringsbijdrage voor het verbruik van het stadswater blijft aangerekend volgens de standaardtarieven.

In geval van aanwezigheid van een reeds bestaande particuliere IBA kan men een aanvraag richten tot overname door de IWVA. Hiervoor moet de IBA aan een aantal vooropgelegde voorwaarden voldoen (o.a. BENOR-keuring, goede werking). Hiervoor zal geen vergoeding betaald worden.

Indien u een IBA wenst te installeren via de IWVA, dient u onderstaande formulieren op te sturen en contact op met de technische dienst om een afspraak te maken voor een plaatsbezoek :

Eigen IBA (zelfplaatsing)

Plaatst u liever zelf een IBA?  Dan kunt u dit via de gemeente aanvragen. De gemeente staat in voor de premie en de vrijstelling van saneringsbijdrage.

Verplichte keuring privéwaterafvoer

Voor de ingebruikname moet er ook een keuring gebeuren op de privéwaterafvoer van uw woning. Ook bij wijziging of uitbreiding van de bestaande privéwaterafvoer is een keuring nodig.

afvalwater caption